Relining i Strömstad

Reline Vision Sverige utför relining i Strömstad som ett innovativt och kostnadseffektivt alternativ till traditionellt stambyte. Genom att använda avancerad teknik inom relining, hjälper vi fastighetsägare att laga och renovera sina avloppsstammar på ett sätt som är både miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt. Att välja relining innebär att de gamla rören får nytt liv med minimal störning för de boende, vilket är en stor fördel jämfört med ett traditionellt stambyte.

Vad är relining?

Relining är en metod för att renovera avloppsrör och avloppsstammar utan att behöva byta ut de befintliga rören. Denna metod är ett utmärkt alternativ till traditionellt stambyte, särskilt i äldre fastigheter där rörbyten kan vara både kostsamt och tidskrävande. Relining med strumpmetod innebär att ett nytt plaströr installeras inuti det befintliga röret. Efter relining kan de nya rören förväntas hålla i upp till 50 år, vilket gör detta till en långsiktig lösning. Läs vår artikel om relining om du önskar mer detaljerad information.

Relining Strömstad en fossiloberoende kommun år 2030

Vi på Reline Vision bidrar aktivt till Strömstads mål om en fossiloberoende kommun till 2030 genom vårt arbete med relining. Denna teknik minskar behovet av omfattande grävarbeten, vilket i sin tur leder till mindre utsläpp av växthusgaser och en minskad påverkan på miljön.

Vår process förlänger livslängden på befintliga avloppsrör, vilket minskar kommunens beroende av fossila bränslen och stödjer en hållbar vatten- och avloppshantering. Välj Reline Vision för en hållbar framtid; tillsammans tar vi ett steg närmare Strömstads vision om en grönare, fossiloberoende kommun.

Hur fungerar relining/hur går det till?

  1. Inspektion och Rörinspektion: Innan något arbete påbörjas utförs en noggrann inspektion av de befintliga rören för att identifiera skador och bedöma rörens tillstånd.
  2. Rengöring: Rören rengörs ordentligt för att ta bort eventuella avlagringar och blockeringar.
  3. Infodring: Ett flexibelt plaströr, ofta kallat “strumpa”, förs in i det befintliga röret.
  4. Härdning: Plaströret härdas, vanligtvis med hjälp av vatten, ånga eller UV-ljus, för att skapa ett nytt, självbärande rörsystem inuti det gamla.
  5. Slutinspektion: Efter installationen genomförs en slutlig inspektion för att säkerställa att allt är korrekt installerat och fungerar som det ska.

Processen tar betydligt kortare tid än ett traditionellt stambyte, och de boende kan oftast bo kvar i fastigheten under arbetets gång.

Relining eller stambyte

Fördelarna med relining jämfört med stambyte är många. Förutom att vara billigare än stambyten, är relining en snabbare process som orsakar minimal störning för de boende. Metoden är även miljövänlig eftersom den innebär mindre avfall och behåller de gamla rören på plats. Detta minskar behovet av nytt material och bidrar till en mer hållbar fastighetsskötsel.

Du slipper att bryta upp väggar och göra omfattande renoveringar i din bostad vilket gör relining till ett attraktivt och ekonomiskt val för många fastighets- och villaägare. Om du är osäker på vad som passar dig bäst, läs då vårt inlägg; Relining eller Stambyte?

Vad kostar relining?

Kostnaden för relining varierar beroende på projektets omfattning och fastighetstyp men för både villor och bostadsrättsföreningar (BRF) kan relining vara en betydligt mer ekonomisk lösning än ett fullständigt stambyte, särskilt när endast delar av avloppssystemet behöver åtgärdas. Priset per meter relining varierar, och det rekommenderas att begära en offert för att få en exakt kostnadsuppskattning.

relinat avloppsrör

Sammanfattning

Relining är en effektiv lösning för att förnya avloppsstammar och avloppsrör utan de stora kostnader och störningar som ett traditionellt stambyte innebär. Med lång erfarenhet och avancerad teknik inom relining kan Reline Vision Sverige i Strömstad erbjuda en hållbar och kostnadseffektiv tjänst för fastighetsägare. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att renovera dina avloppsrör med hjälp av relining.

Läs mer om oss

Eller ring oss direkt!

070- 95 32 1 17

Kontakta oss för en konsultation

Hör av dig till oss om du behöver få hjälp med dina avloppsrör