Vad är relining?

Relining är en modern och kostnadseffektiv metod för att reparera gamla avloppsrör utan att behöva gräva upp dem. Denna teknik används ofta för att renovera rören i äldre byggnader där avloppssystemet har blivit försämrat över tid.

Med relining kan man undvika kostsamma och tidskrävande processer som att dra nya avloppsrör. Det är en effektiv lösning för att laga avloppsrör och förlänger livslängden på de befintliga rören.

Man kan relina både traditionella gjutjärnsrör och plaströr, vilket gör metoden mycket flexibel. Med hjälp av relining kan det gamla röret få en förväntad livslängd på upp till 50 år. Det gör det helt enkelt till ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ.

Hur går relining till?

  • Inspektion och Bedömning: Initialt inspekteras de befintliga rören med kamerautrustning för att identifiera skador och bedöma rörets tillstånd.
  • Rengöring: Rören rengörs noggrant för att avlägsna avlagringar, smuts och eventuella hinder som kan påverka infodringsprocessen.
  • Förberedelse av Strumpan: En speciell strumpa, som essentiellt är ett flexibelt rör, impregneras med ett härdande material. Denna strumpa är anpassad efter de befintliga rörens storlek och form.
  • Införing av Strumpan: Den impregnerade strumpan förs in i det befintliga röret. Detta kan ske genom att dra eller blåsa in strumpan på plats.
  • Härdning: När strumpan är på plats inuti det befintliga röret, initieras härdningsprocessen. Detta kan göras med hjälp av värme, UV-ljus eller ånga beroende på det material som används. Under härdningen expanderar strumpan och anpassar sig efter rörets inre form.
  • Avslutande Inspektion och Kvalitetskontroll: Efter att härdningen är fullständig utförs en slutlig inspektion för att säkerställa att infodringen har utförts korrekt och att det nya röret har bildats ordentligt inuti det gamla röret.
Denna process resulterar i ett nytt, hållbart rör inuti det gamla, vilket effektivt förnyar rörsystemet utan behov av stora och kostsamma ingrepp.
Före
Efter
Resultatet efter en lyckad relining och hur det ofta ser ut innan vi börjar.

Relining Strumpmetoden

Denna metod använder en speciell strumpa som installeras inuti det befintliga röret för att förstärka och täta det. Installationen sker med hjälp av tryckluft, vilket gör att strumpan expanderar och formar sig efter det befintliga rörets form.

Relining Spray - Sprutmetoden

Genom att spruta en plastmassa på insidan av röret skapas en ny yta, vilket kan stärka röret och förhindra läckage. Sprutmetoden kräver noggrannhet och skicklighet för att säkerställa att plasten appliceras jämnt över hela rörets insida.

Vilken Reliningmetod är Bäst?

Valet mellan strumpmetoden och sprutmetoden beror på flera faktorer, inklusive rörets tillstånd, tillgänglighet och ekonomiska överväganden.

Strumpmetoden tenderar att vara mer hållbar och är lämplig för komplexa rörsystem, medan sprutmetoden kan vara ett snabbare och billigare alternativ för mindre allvarliga rörproblem.

Vad ska man välja relining eller stambyte?

Att välja mellan relining och traditionellt stambyte är en viktig övervägning. Relining erbjuder en mindre störande och ofta mer kostnadseffektiv lösning jämfört med fullständigt stambyte. Det är också möjligt att bo kvar i fastigheten under reliningprocessen, vilket är en betydande fördel jämfört med stambyten som kan kräva att boende evakueras.

Dessutom är det ett miljövänligt alternativ, eftersom det minimerar avfall och använder mindre resurser.

Om du är osäker på vad som passar dig bäst läs då vårt inlägg om Relining eller Stambyte?

Samanfattning

Valet mellan relining eller stambyte beror på flera faktorer, inklusive fastighetens ålder, rörens skick, och de specifika behoven hos fastigheten.

För att fatta ett välgrundat beslut bör fastighetsägare konsultera med experter och överväga både kort- och långsiktiga konsekvenser av varje metod. Genom att väga fördelar och nackdelar kan fastighetsägare göra ett informerat val som skyddar deras investering och säkerställer de boendes komfort och säkerhet.

Reline Vision Sverige AB erbjuder relining i Göteborg och längs hela västkusten. Besök vår sida orter för att som vi är verksamma i ditt område.

Kontakta oss för en konsultation

Hör av dig till oss om du behöver få hjälp med dina avloppsrör